Rehabilitace a Ergoterapie

Rehabilitace a Ergoterapie

Rehabilitace v našem zařízení je zaměřena především na udržení aktuální kondice a soběstačnosti. Poskytujeme nácvik soběstačnosti v oblasti hygieny, sebesycení, pohybových funkcí (nácvik samostatného sedu, stoje, chůze, přesunů na vozík). V neposlední řadě procvičujeme i gnostické a mnestické funkce (zejména po mozkových příhodách, úrazech mozku apod. Jde o nácvik psaní, řešení jednoduchých slovních hříček, vyhledávání číselných kombinací apod.

Možnosti rehabilitací

Klienti mají možnost využít skupinové i individuální rehabilitace.
15
Years Of Experienced in Medical Services

Ergoterapie slouží ke:

  • zdokonalení jemné motoriky
  • zlepšení senzitivních funkcí
  • pomáhá smysluplně trávit volný čas klienta.

Výtvory naších klientů