Na doporučení Krajské hygienické stanice Ostrava

ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Sanatoriu Kochova OD 4. BŘEZNA 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ

Předávání proběhne ve vstupu do sanatoria.

Lze předat pouze

osobní doklady, hygienické pomůcky, osobní léky.

Další věci pouze na základě konzultace s ošetřujícími personálem.