LÉKÁRNA

Součástí Domu Zdraví je také lékarna, kterou naleznete v přízemí objektu

MAGNETICKÁ REZONANCE

pracoviště je vybaveno přístrojem MAGNETOM Aera od společnosti Siemens

DŮM ZDRAVÍ HAVÍŘOV

celkově poskytujeme zdravotní péči již od roku 1992.

SANATORIUM KOCHOVA

zdravotně sociální a vzdělávací ústav Roberta Kocha tel.: +420 599 509 665

Vítejte na stránkách
Sanatoria Kochova.

Zdravotnické zařízení následné péče, ve kterém je klientům poskytována 24-hodinová komplexní zdravotnická ošetřovatelská péče, symptomatická léčba, rehabilitační léčba, nácvik běžných denních činností, mobilizace klientů - nácvik chůze, vstávání z lůžka, přesouvání z lůžka na vozík a zpět, cviky zaměřené na posílení svalů hrudníku, horních a dolních končetin a trupu.

O klienty se stará tým lékařů, všeobecných sester, sociální pracovnice, nutriční terapeutka a další zdravotničtí pracovníci, kteří poskytují lékařskou a ošetřovatelskou péči 24 hodin denně. Péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Nabízíme i nadstandartní služby např. Pedikúru a kadeřnické služby, ty jsou však za úhradu.

Klienti jsou do Sanatoria příjímání na základě “ Žádosti o přijetí pacienta k hospitalizaci”, kterou vyplní praktický nebo ošetřující lékař. Žádost ke stažení i na naších webových stránkách. Lze také domluvit překlad přímo z nemocničního zařízení. Před ukončením hospitalizace se sociální pracovnice snaží zprostředkovat umístění klientů dle jejich požadavků do ústavu sociální péče. Našim přáním je, aby se co největší počet klientů vrátil do domácího prostředí a pokud vyžaduje zvláštní péči, zajišťujeme pomoc terénní služby.

Kolektiv erudovaných zdravotnických pracovníků je připraven vytvořit příjemné prostředí, ve kterém klienti budou spokojeni a budou odcházet připraveni k dalšímu životu v domácím prostředí.

Cíle služby

Komu je služba určena

osobám, převážně seniorům, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, osobám s tělesným a zdravotním postižením. Věková struktura: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let).

1.

poskytnutí individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů klientů

2.

respektovat soukromí a samostatnost klientů

3.

spokojenost samotných klientů a jejich blízkých

4.

při poskytování služby zohledňovat návyky klientů

5.

předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení tak jejich sociálnímu vyloučení, tím, že podporujeme udržování vztahů klientů s rodinami a blízkými osobami.

6.

předat klienta do další péče jiné služby nebo osoby a zhodnotit jeho potřeby a nároky péče

7.

co nejkratší délka pobytu v zařízení, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě

Máte zájem o naše služby?

Spolupracující pojišťovny