Aktuality

Na doporučení Krajské hygienické stanice Ostrava

ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Sanatoriu Kochova OD 4. BŘEZNA 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ Předávání proběhne ve vstupu do sanatoria. Lze předat pouze osobní doklady, hygienické pomůcky, osobní léky. Další věci pouze na základě konzultace s ošetřujícími personálem.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Sanatoriu Kochova

Na základě usnesení vlády ZÁKAZ NÁVŠTĚVv Sanatoriu Kochova OD 9. 10. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ Věci pro své blízké, kteří jsou zde hospitalizováni, můžete předat personálu u vstupu do sanatoria

Sbírka na pomoc dětem – Krabice od bot 2020

Ač jsme sami čelili těžkým podmínkám prosincové koronavirové vlny, naši zaměstnanci našli v sobě další sílu a rozhodli se podpořit tento nadační projekt na pomoc dětem v nouzi. O projektu https://www.krabiceodbot.cz/:“V loňské vánoční sbírce na pomoc dětem a samoživitelům ohroženým chudobou dárci připravili 51 612 krabic s vánočními dárky. Z toho 2 000 krabic s…